Job type: Full Time

Salary: Negotiate

Loading ...

Job content

QUALIFICATIONS:
Tungkulin at Responsibilidad: Ang Fabrication Helper ay siyang tumutulong sa mga Fabricator upang ito ay umalalay sa kanilang ginagawang mga grilles.Resulta ng
Pangunahing Ginagawa:
Matapos ng maayos ang lahat ng pinapagawa na naaayon sa bilang o quantity na ipinasa ng mga Project-In-Charge na gagamitin sa bawat site.Makita ang resulta ng pagtulong sa Fabricator base sa natapos na gawain.
Mga Responsibilidad:
Tulungan ang Fabricator upang iayos ang mga gagamitin sa pag-gawa ng mga inaatas na gawain.
Panatilihin ang kalinisan ng lugar ng pagawaan.
Tulungan ang fabricator upang mag-pattern ng mga grilles sa pagawaan.
• Alamin ang tamang proseso sa pagbebender ng mga grilles.
• Siguraduhin na lahat ng parte na gagamitin sa paggawa ng grilles ay sakto, nakaayos at hindi nakakalat.
• Work Locations: 3 Joroma Place652-C Congressional Ave., Pasong Tamo, Quezon City
Loading ...
Loading ...

Contact Information

Address: Quezon City, Metro Manila

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...