Position: Entry level

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

ZUS Centrum Informatyki

 • Nazwa komórki organizacyjnej

0

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Naczelnik Wydziału Obsługi Helpdesk – 5 (OHD-5) CI_01/2024

 • Zadania

Zapewnia ciągłość pracy i nadzór nad prawidłowym działaniem systemów informatycznych oraz wsparcie informatyczne we wskazanych oddziałach i podległych jednostkach.

Nadzoruje pracowników zapewniających wsparcie użytkowników końcowych w zakresie obsługi systemu zgłoszeń oraz zidentyfikowanych problemów i proponowanych rozwiązań w swoim obszarze.

 • Wymagania

Niezbędne

Kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze IT
 • minimum 4 lata stażu pracy ogółem

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe (IT, ekonomia, zarządzanie, automatyka, robotyka, matematyka, elektronika, fizyka)
 • studia podyplomowe (IT, zarządzanie)
 • minimum 1 rok pracy związanej z zarzadzaniem systemami informatycznymi na stanowisku kierowniczym

Wymagania Dodatkowe

 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • kierowanie
 • rozwijanie pracowników
 • motywowanie

Wymagane Dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska, o które ubiega się kandydat
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • skany dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • skany świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Miejsce Składania Dokumentów

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty

Termin składania ofert: 1 lutego 2024 r.

Dodatkowe Informacje

 • oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • dokumentacja niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • miejscem świadczenia pracy będzie Centrala ZUS w Warszawie
 • nabór będzie może składać się ze sprawdzenia praktycznych umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej.
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

01-02-2024

 • Oferujemy

Oferujemy

 • umowę na czas określony
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • konieczność odbywania podróży służbowych,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie.

Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach.

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl) w zakładce ’Praca w ZUS’.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS