Stanowisko ds. administracyjnych (prace rzemieślnicze)

ZUS

View: 101

Update day: 14-02-2024

Location: Mt. Province C.A.R

Category: Other

Industry: Insurance

Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Administracyjny

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. administracyjnych (prace rzemieślnicze)

 • Zadania

Zakres Zadań Na Stanowisku

 • realizacja działań mających na celu optymalizację funkcjonowania nadzorowanych instalacji prowadzących do zmniejszenia kosztów ich utrzymania
 • usuwanie awarii urządzeń i instalacji
 • przeprowadzanie konserwacji i napraw sprzętów oraz obiektów Centrali i funkcjonujących w nich urządzeń i instalacji oraz uczestniczenie w odbiorach technicznych i przekazywaniu do eksploatacji nowych urządzeń i urządzeń po remontach
 • realizacja prac pomocniczych, w szczególności dotyczących rozładunku, załadunku, przenoszenia oraz rozwożenia majątku
 • wykonywanie prac pomocniczych przy obsłudze konferencji i spotkań
 • wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych instalacji sanitarnych, urządzeń wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania i klimatyzacji w budynkach C/ZUS
 • dokonywanie przeglądów budynków Centrali w celu wykrycia uszkodzeń w osprzęcie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji, ciepłej wody oraz ich usuwanie
 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie średnie

Mile Widziane

 • wykształcenie średnie (ekonomiczne, administracyjne, techniczne)
 • minimum 1 rok pracy związanej z rozliczaniem umów lub obsługą administracyjną

Dodatkowe Umiejętności

 • sprawność obsługi pakietu MS Office
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • rozwiązywanie problemów
 • orientacja na cel i jakość
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój

Wymagane Dokumenty

Prosimy o nadesłanie następujących dokumentów:

 • CV
 • list motywacyjny
 • skan dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • skan świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty.

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę rekrutacyjną (przeprowadzone w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line),
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferty niekompletne, niepodpisane oraz bez wymaganych i podpisanych oświadczeń nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

25-10-2023

 • Oferujemy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • system premii i nagród
 • bogaty pakiet benefitów (karty sportowe, dofinansowanie urlopu, nauki i kultury)
 • możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów itp.
 • szansę budowania własnych kompetencji i współpracy zespołowej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...