Stanowisko ds. ewidencji (wyniki naboru)

ZUS

View: 90

Update day: 02-03-2024

Location: Laguna Calabarzon & Mimaropa

Category: Other

Industry: Insurance

Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. ewidencji (wyniki naboru)

 • Zadania

Jesteśmy jedną z największych instytucji w Polsce wypłacającą świadczenia milionom ubezpieczonym! I jednym z największych pracodawców! Połączmy siły! Możesz nas wesprzeć swoją wiedzą i kompetencjami, a my pomożemy Ci w rozwoju. Dzięki temu poszerzysz swoją wiedzę w obszarze ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanych świadczeń, ale również w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych wykorzystywanych przy obsłudze milionów klientów. Praca u nas zapewni Ci dużą satysfakcję z tego, że możesz mieć swój udział w realizacji naszego najważniejszego zadania. I będzie to praca bardzo ciekawa, bo wypłacamy wiele różnych świadczeń dla różnych grup ubezpieczonych.

Ponadto zagwarantujemy Ci stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w ramach którego będziesz mógł współpracować z doświadczonymi fachowcami, zyskać oprócz wynagrodzenia premię kwartalną, możliwość pracy w przyjaznej atmosferze, w elastycznym czasie pracy i/lub hybrydowo, bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i grupowe.

Zakres Najważniejszych Zadań Realizowanych Na Stanowisku Pracy

 • obsługuje korespondencję wpływającą i wychodzącą z Departamentu poprzez prowadzenie i aktualizację rejestrów korespondencji, ewidencjonowanie korespondencji, obsługę teczek spraw w obiegu bieżącym, rozdzielanie korespondencji na stanowiska pracy
 • prowadzi zbiór spraw załatwionych w Departamencie oraz współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi Departamentu w przygotowaniu spraw zakończonych do przekazania do Archiwum Zakładowego
 • zapewnia sprawne przekazywanie korespondencji oraz akt pomiędzy Departamentem a Centrami oraz Wydziałami Obsługi Dokumentacji
 • opracowuje propozycje zmian do zasad obiegu dokumentów, zmian do Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt (JRWA), komunikacji
 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie średnie

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe (ekonomia, archiwistyka, administracja)
 • studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • minimum 6 miesięcy pracy związanej z obsługą administracyjno-biurową

Wymagania Dodatkowe

 • orientacja na cel i jakość
 • współpraca
 • samodzielność w działaniu
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • nastawienie na rozwój

Wymagane Dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty.

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line) i/ lub sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata niezbędnych na danym stanowisku pracy
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

20-12-2023

 • Oferujemy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w ciekawych projektach oraz różnych formach szkoleń, warsztatów itp.
 • możliwość wykonywania pracy częściowo w formie zdalnej
 • przyjazną atmosferę w pracy
 • system premiowy
 • możliwość dofinansowania studiów podyplomowych
 • bogaty pakiet benefitów (m. in. karty sportowe, dofinansowanie wypoczynku i udziału w wydarzeniach kulturalnych)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, natomiast drzwi do budynku, w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy nie otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

Adrianna Mordaka Warszawa

Marcin Celiński Ząbki

Norbert Bolmiński Warszawa

Agnieszka Szczęsna Stare Babice

Tetiana Kravtsova Warszawa

Dorota Skoszkiewicz-Kowalska Serock

Rafał Grzesik Warszawa

Adela Celińska Warszawa

Paulina Łucykiewicz Warszawa

Patrycja Niezabitowska Warszawa

Radosław Pacho Warszawa

Jacek Wałasiewicz Warszawa

Magdalena Komar Warszawa

Agnieszka Świtaj Warszawa

Grzegorz Markiewicz Warszawa

Wyniki Naboru

Pani Tetiana Kravtsova podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentowała się jako osoba komunikatywna, staranna, solidna i pracowita. Posiada dużo informacji na temat rekrutowanego stanowiska pracy i funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Swoją osobę - zarówno zalety, jak i doświadczenie zawodowe prezentuje w stopniu najwyższym w kontekście wymagań na danym stanowisku. Potrafi opanować emocje i kontrolować się w sytuacji kryzysowej. Podejmuje się z chęcią nowych zadań. Jest rzetelna i skrupulatna w wykonywaniu zadań. Ważne jest dla niej, by wykonywać swoją pracę z należytą starannością.

Pani Tetiana Kravtsova posiada doświadczenie na tym stanowisku pracy, odznacza się doskonałą organizacją pracy i jakością wykonywanej pracy. Potrafi współpracować z innymi, jest koleżeńska, dba o dobrą atmosferę w pracy. Komisja rekrutacyjna jednoznacznie pozytywnie oceniła odpowiedzi i postawę kandydatki zaprezentowaną w trakcie procesu rekrutacyjnego.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...