Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Rent Zagranicznych

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. nadzoru i obsługi klientów w obszarze świadczeń międzynarodowych (koordynacja emerytalno-rentowa) lista kandydatów

 • Zadania

Zakres Zadań Wykonywanych Na Stanowisku Pracy

 • nadzoruje realizację przez Komórki Realizacji Umów Międzynarodowych (RUM) zadań związanych z ustalaniem uprawnień, obliczaniem wysokości oraz wypłatą świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji na podstawie umów międzynarodowych (w tym uczestniczy w przeprowadzaniu kontroli funkcjonalnych w komórkach RUM), a także nadzoruje obsługę klientów w tych komórkach
 • opracowuje projekty odpowiedzi w sprawach zgłaszanych do Departamentu Rent Zagranicznych (DRZ) przez podmioty zewnętrzne oraz w ramach sprawowanego nadzoru, w tym projekty odpowiedzi na skargi, interpelacje poselskie i interwencje przekazywane do DRZ w sprawach wynikających z merytorycznego zakresu działania DRZ i komórek RUM
 • udziela informacji klientom zgłaszającym się do DRZ w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji świadczeń oraz udziela odpowiedzi na pytania zgłaszane przez pracowników Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO) wyznaczonych do udzielania informacji klientom Zakładu w sprawach świadczeń emerytalno-rentowych podlegających koordynacji w ramach serwisu intranetowego ZUS
 • przygotowuje projekty materiałów szkoleniowych, przeprowadza bieżący instruktaż oraz okresowe szkolenia pracowników komórek RUM
 • prowadzi szkolenia dla kandydatów na konsuli RP za granicą kierowanym przez MSZ
 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie wyższe

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe (prawo, ubezpieczenia społeczne, administracja, prawo europejskie)
 • minimum 1 rok pracy związanej z realizacją przepisów emerytalno-rentowych lub przepisów z zakresu świadczeń dla rodzin

Wymagania Dodatkowe

 • umiejętność negocjowania i wywierania wpływu
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój

Wymagane Dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty.

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line) i/lub sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata wymaganych na danym stanowisku pracy
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

15-11-2023

 • Oferujemy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów itp.
 • bogaty pakiet benefitów (karty sportowe, dofinansowanie urlopu, nauki i kultury)
 • system premiowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • konieczność poruszania się po całym obiekcie,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

Katarzyna Malon, Warszawa

Arkadiusz Siuchta, Majdan

Barbara Kałaska, Warszawa
Loading ...
Loading ...

Deadline: 30-03-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...