Stanowisko ds. normatywnych

ZUS

View: 91

Update day: 02-03-2024

Location: Bicol Region Sorsogon

Category: Other

Industry: Insurance

Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Świadczeń Emerytalno-Rentowych

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. normatywnych

 • Zadania

Jesteśmy jedną z największych instytucji w Polsce wypłacającą świadczenia milionom ubezpieczonym! I jednym z największych pracodawców! Połączmy siły! Możesz nas wesprzeć swoją wiedzą i kompetencjami, a my pomożemy Ci w rozwoju. Zagwarantujemy Ci stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w ramach którego będziesz mógł współpracować z doświadczonymi fachowcami, , pracować w przyjaznej atmosferze, w elastycznym czasie pracy i/lub hybrydowo, zyskać premię kwartalną i bogaty pakiet świadczeń socjalnych oraz dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i grupowe.

Zakres Najważniejszych Zadań Realizowanych Na Stanowisku

 • współpracuje przy opracowywaniu wytycznych zapewniających jednolite stosowanie przepisów w zakresie zabezpieczenia społecznego.
 • współpracuje przy opiniowaniu projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego
 • sporządza opracowania i informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym ubezpieczenia (zaopatrzenia emerytalno-rentowego) dla występujących o to instytucji, organizacji innych odbiorców, a także Prezesa Zakładu i Członków Zarządu Zakładu oraz Rady Nadzorczej ZUS
 • udziela wyjaśnień w sprawach problemowych i indywidualnych o charakterze precedensowym oraz o skomplikowanym stanie prawnym
 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie wyższe (prawo)

Mile Widziane

 • studia podyplomowe (ubezpieczenia społeczne, legislacja)
 • doświadczenie zawodowe związane z problematyką dotyczącą świadczeń emerytalno-rentowych
 • znajomość obsługi programu Legalis

Wymagania Dodatkowe

 • znajomość wiedzy z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych, w szczególności znajomość ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251)
 • umiejętność podejmowania decyzji
 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • orientacja na cel i jakość
 • komunikacja
 • nastawienie na rozwój

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikuj na dole oferty.

Dodatkowe Informacje

 • możliwość wykonywania pracy w jednostce terenowej Zakładu (praca będzie mogła być realizowana w siedzibie Centrali lub w innej placówce ZUS w całym kraju)
 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line) i sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydata z zakresu świadczeń emerytalno-rentowych
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

17-01-2024

 • Oferujemy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracy
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów itp.
 • bogaty pakiet benefitów (karty sportowe, dofinansowanie urlopu, nauki i kultury)
 • system premiowy

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę, - budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 2 piętrze,
 • miejsce pracy dostosowane do osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie, natomiast drzwi do budynku, w którym zlokalizowane jest stanowisko pracy nie otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...