Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Eksploatacji Aplikacji

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. organizacji przetwarzania - lista kandydatów

 • Zadania

Jeśli jesteś osobą elastyczną, nastawioną na rozwój i współpracę, potrafisz rozwiązywać problemy i czerpiesz satysfakcję z tego, że potrafisz osiągnąć cel i radzisz sobie w trudnych sytuacjach, to szukamy właśnie Ciebie!

Jesteśmy jedną z największych instytucji i pracodawców w Polsce! Połączmy siły! Możesz nas wesprzeć swoją wiedzą i kompetencjami, a my pomożemy Ci w rozwoju. Uzyskasz szeroką wiedzę w obszarze najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych pracując w ramach jednego z największych tego typu systemów na świecie. Ponadto zagwarantujemy Ci stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w ramach którego będziesz mógł współpracować z doświadczonymi fachowcami, zyskać oprócz wynagrodzenia premię kwartalną, możliwość pracy, w przyjaznej atmosferze, w elastycznym czasie pracy i/lub hybrydowo, oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych, dopłatę do studiów i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i grupowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 • organizuje przetwarzanie usług IT w lokalizacjach centralnych
 • odpowiada za nadzór nad eksploatacją usług aplikacyjnych IT w lokalizacjach centralnych, w tym ustalanie kryteriów badania i opracowania metod badania poprawności przetwarzania oraz monitorowanie i raportowanie stanu usług IT w ramach procesu doskonalenia usług
 • odpowiada za weryfikację i raportowanie zgodności osiąganych poziomów dostępności z poziomami planowanymi w ramach procesu zarządzania dostępnością usług - monitoruje stan usług aplikacyjnych IT
 • odpowiada za opracowanie kryteriów i metod badania poprawności działania usług aplikacyjnych IT w lokalizacjach centralnych
 • odpowiada za monitorowanie realizacji zadań procesów utrzymania dotyczących usług aplikacyjnych
 • uczestniczy w projektowaniu i implementacji usług dedykowanych oraz narzędzi wspomagających nadzór nad eksploatacją usług IT
 • opiniuje wnioski, projekty i inne dokumenty związane z eksploatacją i rozwojem usług aplikacyjnych IT poprzez uczestnictwo w pracach Zespołów ds. Modyfikacji
 • Wymagania

Wymagania niezbędne

 • wykształcenie średnie
 • minimum 1 rok stażu pracy i doświadczenia zawodowego w obszarze usług, procesów IT

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe (informatyczne, elektroniczne, ekonomiczne)
 • minimum 1 rok pracy związanej z praktyką w ośrodku obliczeniowym lub przy obsłudze przetwarzania danych

Posiadasz Dodatkowo

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • orientację na cel
 • orientację na jakość
 • umiejętność komunikacji
 • umiejętność współpracy
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach
 • rozwiązywanie problemów
 • podejmowanie decyzji

Jakie Dokumenty Złożyć Przy Aplikowaniu (wymagane Dokumenty)

 • CV
 • list motywacyjny
 • skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skany świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • skany dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie zawodowe

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikujna dole oferty.

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę rekrutacyjną (przeprowadzone w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line),
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne- dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferty niekompletne tj. niezawierające skanu, któregokolwiek wymaganego dokumentu nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

18-01-2024

 • Oferujemy

U Nas Zyskasz

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • system premiowy
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i/lub grupowego
 • możliwość uzyskania dofinansowania do studiów i kursów

Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

 • Adrian Mięczkowski
 • Jakub Górka
 • Jerzy Tymiński
 • Remigiusz Zabielski
 • Tomasz Dąbrowski
Loading ...
Loading ...

Deadline: 12-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...