Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Zarządzania Nieruchomościami

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. projektowania architektoniczno-budowlanego

 • Zadania

Zakres Zadań Na Stanowisku

 • zapewnia wsparcie służbom inwestycyjnym Zakładu poprzez konsultacje i doradztwo w zakresie problemów technicznych, rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych dotyczących nieruchomości, w tym dokonywanie analiz projektowych zawierających wskazanie sposobu rozwiązania problemu i wskazanie kierunku działań inwestycyjnych
 • ocenia propozycje związane z zakupem/najmem nieruchomości (działki lub budynku).
 • opiniuje programy funkcjonalno-użytkowe dla zadań inwestycyjnych w zakresie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych, zgodności z przepisami prawa i standardami Zakładu
 • opiniuje wykonane przez jednostki zewnętrzne koncepcje programowo-przestrzenne w zakresie rozwiązań projektowych, wiedzy technicznej, zgodności z przepisami prawa i standardami Zakładu
 • opiniuje wnioski inwestycyjne w zakresie rozwiązań projektowych, wiedzy technicznej, zgodności z przepisami prawa i standardami Zakładu
 • opiniuje wykonane przez jednostki zewnętrzne projekty budowlane i wykonawcze pod względem zgodności z zatwierdzoną koncepcją programowo-przestrzenną, rozwiązań projektowych, wiedzy technicznej, zgodności z przepisami prawa (m.in. PZP, PB wraz z aktami wykonawczymi) i standardami Zakładu
 • opracowuje opinie, oceny techniczne i analizy
 • kontroluje zlecone opracowania i ich odbiór merytoryczny w zakresie branży architektoniczno-budowlanej oraz stosowania w rozwiązaniach projektowych własnych i wykonywanych przez jednostki zewnętrzne techniczno-funkcjonalnych standardów projektowych dla nieruchomości Zakładu, wskazuje rozbieżności oraz sposoby ich usuwania
 • opracowuje techniczno-funkcjonalne standardy projektowe i współczynniki powierzchniowe dla nieruchomości

pełnieni nadzór pośredni nad realizacją zadań wykonywanych

 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu obiektów budowlanych
 • 2 lata stażu pracy

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe - architektura
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu

Dodatkowe Umiejętności

 • znajomość obsługi pakietów:
 • Autodesk minimum AutoCad, Revit, FormIt, 3ds Max
 • Adobe minimum Photpshop, Indesign, Ilustrator
 • sprawność obsługi pakietu MS Office
 • podejmowanie decyzji
 • rozwiązywanie problemów
 • innowacyjność
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój

Wymagane Dokumenty

 • CV
 • Portfolio, maksymalnie 5 wybranych prezentacji projektów, w tym wykonane samodzielnie rysunki z projektu budowlanego PZT, PAB, PT (rzuty, przekroje, elewacje, detal)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy

Dokumenty należy przesyłać poprzez formularz aplikacyjny ("Aplikuj")

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • przesłanych dokumentów nie zwracamy
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

15-02-2024

 • Oferujemy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie
 • system premii i nagród
 • bogaty pakiet benefitów (karty sportowe, dofinansowanie urlopu, nauki i kultury)
 • możliwość rozwoju poprzez udział w różnych formach szkoleń, warsztatów itp.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy,
 • sprzęt biurowy.

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę,
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze,
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika,
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie,
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...