Stanowisko ds. przymusowego dochodzenia należności

ZUS

View: 101

Update day: 02-03-2024

Location: Mt. Province C.A.R

Category: Other

Industry: Insurance

Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Realizacji Dochodów

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. przymusowego dochodzenia należności

 • Zadania

Zakres Zadań Realizowanych Na Stanowisku Pracy

 • opracowuje, nadzoruje wdrażanie wewnętrznych aktów prawnych
 • uczestniczy w kontrolach, analizuje wyniki tych kontroli oraz odpowiada za przygotowanie zleceń w tym tle zakresie przymusowego dochodzenia należności
 • rozpatruje, opiniuje i przygotowuje propozycje rozwiązań indywidualnych spraw
 • monitoruje realizację procesów w zakresie przymusowego dochodzenia należności
 • opiniuje propozycje zmian legislacyjnych i przygotowuje propozycje zmian do obowiązujących przepisów oraz opiniuje wewnętrzne akty prawne przekazane przez inne komórki organizacyjne Centrali
 • definiuje wymagania merytoryczne dla systemów informatycznych wspomagających obsługę procesów w zakresie: przymusowego dochodzenia należności, ustanawiania zabezpieczeń należności na majątku dłużników, sankcji i innych środków dyscyplinujących, orzekania o odpowiedzialności oraz udzielania pomocy właściwym instytucjom państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu należności z tytułu składek i nienależnie pobranych świadczeń, które nie są potrącane z bieżących świadczeń
 • opracowuje i opiniuje materiały szkoleniowe dla pracowników oraz materiały informacyjne dla klientów
 • uczestniczy przy opracowywaniu projektów raportów i sprawozdań oraz analizuje dane z raportów i sprawozdań w zakresie przymusowego dochodzenia należności
 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie wyższe (prawo)

Mile Widziane

 • minimum 1 rok pracy związanej z windykacją należności, analizą finansową szczególnie w zakresie instytucji finansowych

Wymagania Dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • nastawienie na rozwój
 • podejmowanie decyzji
 • rozwiązywanie problemów
 • innowacyjność

Wymagane Dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • skany dokumentów potwierdzających wykształcenie

Dokumenty należy przesyłać poprzez formularz aplikacyjny ’Aplikuj’, znajdujący się na dole oferty

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie I etap pisemny test wiedzy oraz II etap rozmowę kwalifikacyjną wraz z pytaniami merytorycznymi weryfikującymi wiedzę kandydata (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymagania formalne
 • dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
 • oferty niekompletne tj. niezawierające skanu, któregokolwiek wymaganego dokumentu nie będą rozpatrywane
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

20-02-2024

 • Oferujemy

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • system premiowy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest pracodawcą przyjaznym osobom z niepełnosprawnościami. Stwarza pracownikom optymalne środowisko pracy, uwzględniając ich potrzeby. Istnieje możliwość dostosowania stanowiska pracy i jego wyposażenia do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Wyposażenie Stanowiska Pracy

 • sprzęt komputerowy
 • sprzęt biurowy

Warunki Wykonywania Pracy

 • spełniają warunki określone wymogami bhp i ppoż.,
 • polegają na obsłudze komputera powyżej 4 godzin na dobę
 • budynek 3-piętrowy z windą oraz pomieszczeniami sanitarnymi dostosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • stanowisko pracy zlokalizowane w pomieszczeniach biurowych na 1 piętrze
 • wejście do budynku jest zorganizowane z poziomu chodnika
 • drzwi przy wejściu do budynku otwierają się automatycznie
 • w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...