Position: Not Applicable

Job type: Full-time

Loading ...

Job content

 • Nazwa jednostki organizacyjnej

Centrala ZUS

 • Nazwa komórki organizacyjnej

Departament Cyberbezpieczeństwa

 • Miejsce pracy

Centrala Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Adres miejsca pracy

Szamocka 3/5, 01-748, Warszawa

 • Województwo

mazowieckie

 • Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego

Stanowisko ds. zarządzania projektami bezpieczeństwa informacji

 • Zadania

J eśli jesteś osobą elastyczną, nastawioną na rozwój i współpracę, potrafisz rozwiązywać problemy i czerpiesz satysfakcję z tego, że potrafisz osiągnąć cel i radzisz sobie w trudnych sytuacjach, to szukamy właśnie Ciebie!

Jesteśmy jedną z największych instytucji w Polsce i jednym z największych pracodawców! Połączmy siły! Możesz nas wesprzeć swoją wiedzą i kompetencjami, a my pomożemy Ci w rozwoju. Uzyskasz szeroką wiedzę w obszarze najnowocześniejszych rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa pracując w ramach jednego z największych systemów informatycznych na świecie. Ponadto zagwarantujemy Ci stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w ramach którego będziesz mógł współpracować z doświadczonymi fachowcami, zyskać oprócz wynagrodzenia premię kwartalną, możliwość pracy, w przyjaznej atmosferze, w elastycznym czasie pracy i/lub hybrydowo, oraz bogaty pakiet świadczeń socjalnych, dopłatę do studiów i dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne i grupowe.

Cel istnienia stanowiska:Zapewnia efektywne zarządzanie projektami w obszarze programów i projektów w zakresie bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa zgodnie ze Strategią Zakładu.

Zadania

 • zarządza pracami zespołu projektowego (organizuje i koordynuje prace zespołu projektowego),
 • zarządza i monitoruje: harmonogram, ryzyka, zakres i budżet projektów oraz zarządzanie zmianą z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 • raportuje postępy prac w realizowanych przez ZUS projektach z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem ryzyk projektowych i problemów,
 • koordynuje i monitoruje prace realizowane przez dostawców pod względem zapewnienia jakości i terminowości realizowanych projektów z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa dla Zakładu,
 • zarządza dokumentacją wytworzoną w ramach projektów z obszaru bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 • współuczestniczy w tworzeniu koncepcji i utrzymaniu repozytorium bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa,
 • uczestniczy w opracowywaniu planów, sprawozdań i innych dokumentów wynikających z zakresu działania departamentu.
 • Wymagania

Wymagania Niezbędne

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata stażu pracy
 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie prac projektowych (w tym Biuro Projektów),

zarządzanie projektami lub kierowanie zespołem projektowym

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa informacji do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ’poufne’ lub złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się procedurze przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego mającego na celu nadanie takich uprawnień

Mile Widziane

 • wykształcenie wyższe (informatyka, zarządzanie, administracja, ekonomia, finanse, prawo)
 • studia podyplomowe z zarządzania projektami
 • minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania projektami

Wymagania Dodatkowe

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • orientacja na cel
 • orientacja na jakość
 • komunikacja
 • współpraca
 • elastyczność
 • podejmowanie decyzji
 • rozwiązywanie problemów
 • innowacyjność

Wymagane Dokumenty

 • CV
 • list motywacyjny
 • skany dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 • skan świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy
 • skan dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe
 • skan poświadczenia bezpieczeństwa informacji do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ’poufne’ lub złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się procedurze przeprowadzenia zwykłego postępowania sprawdzającego mającego na celu nadanie takich uprawnień

Dokumenty należy przesłać przez formularz aplikacyjny wybierając Aplikujna dole oferty.

Dodatkowe Informacje

 • proces rekrutacji obejmować będzie rozmowę kwalifikacyjną (przeprowadzoną w siedzibie Centrali ZUS lub w formie zdalnej przez komunikator internetowy - wywiad on-line)
 • skontaktujemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymaganie niezbędne
 • oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana
 • dokumenty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane - oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru
 • Termin, do którego należy składać dokumenty

02-02-2024

 • Oferujemy

U Nas Zyskasz

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych
 • system premiowy
 • możliwość dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego i/lub grupowego
 • możliwość uzyskania dofinansowania do studiów i kursów

Lista Kandydatów Spełniających Wymagania Formalne

 • Sebastian Zdanowicz
 • Agnieszka Błachnio
 • Adam Nerkowski
Loading ...
Loading ...

Deadline: 16-04-2024

Click to apply for free candidate

Apply

Loading ...
Loading ...

SIMILAR JOBS

Loading ...
Loading ...